The story so far

Här presenteras de olika steg som genomförts i kursen samt i vilken ordning de gjorts

SEPTEMBER

Kontaktkort

Inledande kodning. Foto. Länkning till bilder

FileZilla

Hantera ftp

Adobe Photoshop

Genomgång av grunderna i Ps. Länk till självstudier på Moderskeppet.se (i kursen ingår endast att kunna spara bilder i optimerat format - inte att redigera bilder)

OKTOBER

W3schools

Hur man hittar den kod man behöver. Övningar i HTML. W3schools

Webdesignskolan

Svensk sajt om grundläggande kodning webdesignskolan.se

CSS

Boxmetoden och grundläggande CSS.

NOVEMBER

Gemensamt projekt: sajt till skolans musikal

Foto. Kodning. Användargränssnitt. Målgrupp.

DECEMBER

Gemensamt projekt: sajt till skolans musikal

JANUARI

GIF-animering

Friläggning, animering, export i optimerat format

Gemensamt projekt: sajt till skolans musikal

GANTT-schema. Projekthantering. Färdigställande

FEBRUARI

Introduktion till Bootstrap i Dreamweaver

 

Färdigställande av musikal-sajt

MARS

Återskapande av musikalsajten med Bootstrap

Planering av individuell sajt

APRIL

Individuellt projekt