<!doctype html>

Berättar för webbläsaren att det är HTML v5

<html>

Betyder att här börjar html-koden

<head>

Början av sidhuvudet där den "dolda" informationen finns.

<meta charset="utf-8">

Metatag för textkodningen av en hemsida. Gör att bla å ä ö visas utan problem.

<title>Min hemsida</title>

Titeln på sidan som visas högst upp i programfönstret för webläsaren.

</head>

Avslutar sidhuvudet

<body>

Anger att här börjar sidan.

<h1>Rubrik</h1>

Anger rubrik (efter engelskans header)

<p>Brödtext</p>

Anger brödtext (efter engelskans Paragraph)

<br>

Radbrytning

All formatering av textens utseende ska ske med CSS

<img src="../bilder/pic1.jpg" height="300px" width="150px">

Visar en bild på 300 x 150 pixlar. Kontrollera att länkningen till filen är rätt i förhållande till var html-filen finns.

<a href="http://www.malmolatin.se/">Länktext</a>

En länk till en hemsida

<a href="#ankarnamn">

Anger ett namn för ett ankare (bokmärke på samma sida)

<a href="filnamn.html#ankarnamn">Länk till ankare</a>

En länk till ett ankare på en hemsida

<table>
 <tr>
  <td>rad 2 kolumn 1</td>
  <td>rad 2 kolumn 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>rad 1 kolumn 1</td>
  <td>rad 1 kolumn 2</td>
 </tr>
</table>

En enkel tabell på 2x2 rutor. All formatering av utseendet ska ske med CSS.

<ul>
 <li>forsta raden</li>
 <li>andra raden</li>
</ul>

Punktlista med två rader. Används ofta till menyer.

<ol>
 <li>forsta raden</li>
 <li>andra raden</li>
</ol>

Numrerad lista

</body> </html>

Dessa två avslutar taggar från borjan av dokumentet och därmed är sidan avslutad .