Font Awesome

Font awesome är en packe ikoner man kan använda helt fritt. Antalet ökar med varje ny version. Här är ett axplock:Ikonerna är uppbyggda med vektorgrafik och kan förstoras och förminskas utan minskad kvalitet. De kan även formateras med css för t ex storlek, färg, dropshadow m m.

How To

För att använda det behöver man bara länka till det i <head> på följande vis:

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous" />
Efter att ha länkat biblioteket använder man taggen i som i Italic (kursivering) och anger en css-klass för just den ikonen man vill ha.

T ex ger koden <i class="far fa-thumbs-up"></i> ikonen

Man kan även lägga ikonerna på varandra för att skapa lite mer komplexa saker.Koden för denna ser ut såhär:

<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-apple fa-stack-1x" style="color: #ff5e33"></i>
<i class="fa fa-sun-o fa-spin fa-stack-2x" style="color: #707dd9"></i>
</span>

Mer info

En komplett lista på samtliga ikoner i aktuell version finns här

Det finns även en del olika effekter man kan använda som finns här