CSS-grunder

Man kan ange CSS direkt i head på HTML-sidan

<style> p {color: #FF0000;} </style>

eller direkt vid det som ska ändras med CSS:

≶p style="color: #FF0000;">Brödtext</p>

eller med extern formatmall som länkas i <head>:

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="stylesheet.css"/>

ID eller CLASS

Class används när det är en formatering som ska användas på flera objekt på samma sida. ID när formateringen bara ska användas en gång.

Resurser

 Webbdesigndirekt
 Codecademy